DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

organ prowadzący

 

Organem prowadzącym i nadzorującym naszą szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
telefon: +48 22 42 10 100
fax: +48 22 42 10 131
W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej,
jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktualnie realizująca zadania organu prowadzącego oraz sprawująca nadzór
nad szkołami artystycznymi stopnia podstawowego i średniego.

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski

Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
Włodzimierz Gorzelańczyk

ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
wejście od Placu Juliusza Osterwy, IV piętro
tel. (22) 42-10-621
e-mail: sekretariat@cea.art.pl ; www.cea.art.pl

Region XII - Lubelski, Starszy Wizytator
Agnieszka Weiner
Biuro wizytatora CEA: ul. Muzyczna 8, 20-612 Lublin, weiner@cea.art.pl


Podział Polski na Makroregiony (.pdf)