DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

stowarzyszenie

Istniejemy, aby pomagać uczniom i szkole!

Stowarzyszenie „Szkoła i Sztuka” zostało powołane przez nauczycieli i absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Z ich inicjatywy doszło w dniu 30 maja 2005 roku do Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia. Dziewiętnaście obecnych wówczas osób podjęło inicjatywę powołania do życia stowarzyszenia. Na zebraniu wybrano Komitet Założycielski stowarzyszenia w składzie: Jarosław Ćwiek, Bogdan Pecio, Andrzej Oboz. Komitet przygotował projekt statutu i inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia. Wpis do KRS i osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało 29 lipca 2005 r., a działalność rozpoczęło od 13 września 2005 r. Głównym celem Stowarzyszenia „Szkoła i Sztuka” jest wspieranie i udzielanie pomocy społeczności szkolnej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Działania te realizowane są poprzez wspieranie inicjatyw edukacyjnych szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom w formie fundowania stypendiów, nagród artystycznych, czy udzielania pomocy materialnej uczniom. Środki na swoją działalność stowarzyszenie pozyskuje ze składek członkowskich, wpisowego oraz różnego rodzaju darowizn.


Zmiany we władzach stowarzyszenia.

W związku z objęciem przez dotychczasowiego Prezesa stowarzyszenia, Jarosława Ćwieka we wrześniu 2017 r. stanowiska dyrektora szkoły, zrezygnował on z pełnienia obowiązków tym stanowisku. Nowym Prezesem został wybrany pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Bogdan Pecio, Skarbnikiem pozostał Andrzej Oboz, a na funkcję Sekretarza wybrano Panią Izabelę Daniel. Zachęcamy wszystkich do wstępowania do stowarzyszenia. Kwota wpisowego to 50,00 złotych jednorazowo, a składka roczna 24,00. Druk deklaracji oraz numer konta bankowego podajemy poniżej w załączniku pdf. Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres Liceum, a my po wpisaniu numeru członkowskiego odeślemy ją do nadawcy.
 

Statut stowarzyszenia .pdf    Deklaracja członkowska .pdf - w nowelizacji.   Nr konta:  87 8733 0009 0013 4297 2000 0010